Freitag, 8. Juni 2018

Lufthansa / Airbus 319

ZRH 30.05.2018